Parkoppla iPad med Ev3

Ladda ner appen Lego Mindstorm Robot Commanderikon
Först behöver vi ladda ner appen som hjälper oss att styra våra robotar. Appen heter Lego Mindstorm Robot Commander. Ibland kan den vara svår att hitta i appstore men söker du efter Lego Commander så brukar den dyka upp.

Namn på iPad/Ev3 (kan vara bra att känna till om många robotar parkopplas samtidigt)
Innan vi startar upp roboten och appen behöver vi bara försäkra oss om vad din iPad heter. När många samtidigt försöker koppla ihop sina robotar blir det ibland svårt att hitta rätt. Så se till att du vet vad din iPad heter. Om du är osäker kan du gå in i inställningar på iPaden, välj fliken allmänt, sedan fliken om, längst upp står ditt namn. Byt om det behövs.

Starta Bluetooth på Ev3
Se till att du har bra batterier i din robot. Starta igång den och bläddra till fliken längst åt höger (skiftnycklen). Bläddra ner till Bluetooth, tryck okej, när nästa ruta dyker upp se till att visibility, Bluletooth, och iPhone/iPad/iPod är ikryssade.

24

Starta Bluetooth på iPad
Starta bluetooth på iPad. Gå till inställningar, välj fliken Bluetooth och se till att iPaden går att upptäcka.

Parkoppla iPad med Ev3
Starta appen Lego Commander och tryck på ikonen längst upp som ser ut som ett B (symbolen för Bluetooth). Tryck sedan på samma B längst ner till vänster. Välj sedan din robot i listan. Programmet kopplar nu ihop enheterna. När parkopplingen är klar väljer du din robot. Ibland tar det en liten stund innan allt är igång så ha lite tålamod.

26

Annonser